கருப்பண்ணன் சுந்தரலிங்கம்

முழுப்பெயர்: கருப்பண்ணன் சுந்தரலிங்கம். பிறந்த தேதி: 16.