தீர்மானங்கள்

தேதி: 15 டிசம்பர் 2022

இடம்: விருதுநகர்- ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

தேதி: 5 மார்ச் 2017

இடம்: கோவை - குனியமுத்தூர்