தியாகிகள்

  • Rajalingam
புகழஞ்சலி முதுகுடி இராஜலிங்கம்
புதிய தமிழகம் தியாகிகளுக்குப் புகழஞ்சலி புதிய தமிழகம் கட்சியின் 25 ஆண்டுகால போராட்ட வரலாற்றில், கண்ணீர் சிந்தியோரும், இரத்தம் சிந்தியோரும், சிறைப்பட்டோரும் சித்திரவதைப்பட்டோரும், சொல்லொண்ணா துயரங்களை அனுபவித்தோரும் ஏராளம் ஏராளம்… அவர்களில் தங்களின் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்து, கோடானகோடி ...

தேதி: 12 செப்டெம்பர் 2020

இடம்: முதுகுடி - விருதுநகர் மாவட்டம்

  • Muthuraj
புகழஞ்சலி வீரணாபுரம் முத்துராஜ்
புதிய தமிழகம் தியாகிகளுக்குப் புகழஞ்சலி புதிய தமிழகம் கட்சியின் 25 ஆண்டுகால போராட்ட வரலாற்றில், கண்ணீர் சிந்தியோரும், இரத்தம் சிந்தியோரும், சிறைப்பட்டோரும் சித்திரவதைப்பட்டோரும், சொல்லொண்ணா துயரங்களை அனுபவித்தோரும் ஏராளம் ஏராளம்… அவர்களில் தங்களின் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்து, கோடானகோடி மக்களின் தலைநிமிர...

தேதி: 26 ஏப்ரல் 2014

இடம்:

  • Baskar
திருவைகுண்டம் பாஸ்கர்
புதிய தமிழகம் தியாகிகளுக்குப் புகழஞ்சலி புதிய தமிழகம் கட்சியின் 25 ஆண்டுகால போராட்ட வரலாற்றில், கண்ணீர் சிந்தியோரும், இரத்தம் சிந்தியோரும், சிறைப்பட்டோரும் சித்திரவதைப்பட்டோரும், சொல்லொண்ணா துயரங்களை அனுபவித்தோரும் ஏராளம் ஏராளம்… அவர்களில் தங்களின் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்து, கோடானகோடி மக்களின் தலைநிமிர...

தேதி: 22 பிப்ரவரி

இடம்:

  • Suresh
கோட்டைப்பட்டி சுரேஷ்
புதிய தமிழகம் தியாகிகளுக்குப் புகழஞ்சலி புதிய தமிழகம் கட்சியின் 25 ஆண்டுகால போராட்ட வரலாற்றில், கண்ணீர் சிந்தியோரும், இரத்தம் சிந்தியோரும், சிறைப்பட்டோரும் சித்திரவதைப்பட்டோரும், சொல்லொண்ணா துயரங்களை அனுபவித்தோரும் ஏராளம் ஏராளம்… அவர்களில் தங்களின் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்து, கோடானகோடி மக்களின் தலைநிமிர...

தேதி: 4 நவம்பர் 2008

இடம்:

  • திருமங்கலக்குறிச்சி செல்லத்துரை
திருமங்கலக்குறிச்சி செல்லத்துரை
புதிய தமிழகம் தியாகிகளுக்குப் புகழஞ்சலி புதிய தமிழகம் கட்சியின் 25 ஆண்டுகால போராட்ட வரலாற்றில், கண்ணீர் சிந்தியோரும், இரத்தம் சிந்தியோரும், சிறைப்பட்டோரும் சித்திரவதைப்பட்டோரும், சொல்லொண்ணா துயரங்களை அனுபவித்தோரும் ஏராளம் ஏராளம்… அவர்களில் தங்களின் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்து, கோடானகோடி மக்களின் தலைநிமிர...

தேதி: 2006

இடம்:

  • Bharathi
திருச்சி பாரதி தேவேந்திரன்
புதிய தமிழகம் தியாகிகளுக்குப் புகழஞ்சலி புதிய தமிழகம் கட்சியின் 25 ஆண்டுகால போராட்ட வரலாற்றில், கண்ணீர் சிந்தியோரும், இரத்தம் சிந்தியோரும், சிறைப்பட்டோரும் சித்திரவதைப்பட்டோரும், சொல்லொண்ணா துயரங்களை அனுபவித்தோரும் ஏராளம் ஏராளம்… அவர்களில் தங்களின் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்து, கோடானகோடி மக்களின் தலைநிமிர...

தேதி: 30 ஜனவரி 2005

இடம்: திருச்சி