கட்சியில் இணைக

சாதிய வேறுபாடுகளை களைந்து
சமத்துவ சமுதாயம் தழைக்க
இணைவோம் புதிய தமிழகம் கட்சியில்......  1.   நெல்லை உள்ள ஒரு பிரச்சாரத்தை டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி

  2.  பி.டி பார்ட்டி டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி நீங்கள் அனைத்து முழு மனதோடு வரவேற்கிறது

முதல்வர் சுகாதார

சோ அஞ்சலி செலுத்துகிறது

மறு வாக்குப்பதிவு

புதிய தமிழகம்